Tin Tức

Làm thế nào để test api?

Sau khi đọc loạt bài “Kiểm tra API với Postman” của tôi, bạn sẽ có thể nắm được kiến ​​thức cơ bản về test API và chức năng do Postman cung cấp. Nhưng có vẻ như không rõ ràng lắm về cách lên lịch kiểm tra và viết các tủ thử nghiệm cho API, vì vậy hôm nay tôi sẽ viết một bài về cách kiểm tra API đúng cách.

test-api-a1-levata

Nhắc nhở kiến ​​thức về test api

chỉ là một cầu nối giữa Client và Server. API không thực hiện bất kỳ logic nghiệp vụ nào, chỉ là một sứ giả, truyền thông tin. Vì vậy, kiểm tra API là kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ thư? Hoặc những gì để kiểm tra? Cho phép tôi trả lời: Tôi sử dụng API để kiểm tra logic nghiệp vụ ở phía máy chủ..

Một bài kiểm tra ngữ pháp test api

Loại này sẽ tập trung vào các phương pháp kiểm tra điều kiện: chấp nhận dữ liệu thực và từ chối dữ liệu giả. Một vài ví dụ:

Để trống các trường bắt buộc → Sẽ có thông báo lỗi trong phản hồi, các thông tin khác sẽ không được cập nhật. Máy chủ không thực hiện bất kỳ logic nghiệp vụ nào.

Để trống trường tùy chọn → không có lỗi nào cả, máy chủ vẫn thực thi logic nghiệp vụ.

Điền sai thông tin theo định dạng, ví dụ điền lại trường thời gian → sẽ có thông báo lỗi trong phần Phản hồi…

Điểm mấu chốt: Điều này hoàn toàn giống với trường hợp xác thực dữ liệu và chúng tôi vẫn thực hiện hàng ngày.

Kiểm tra chức năng test api

Loại này kiểm tra xem phương pháp xử lý dữ liệu và thực hiện các chức năng có đúng hay không. Ví dụ:

Giá là X, phần trăm chiết khấu là Y và số tiền phải trả là X * (1-Y) → Đây là phương pháp thử nghiệm được tính toán chỉ sử dụng các tham số X và Y. Việc triển khai logic nghiệp vụ có thể không lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu.

Vậy đó, vẫn chưa kết thúc. =)))) Hai loại test trên chỉ để test api một API duy nhất. có nhiều

Kịch bản thử nghiệm test api

Cuối cùng, nếu chúng ta đặt test api lại với nhau, liệu nó có bị lỗi ở đâu đó không? Nơi này là Test Suite, nơi kết hợp nhiều Test Case.

Ví dụ hình ảnh:

test-api-a2-levata

Ghi chú API thử nghiệm:

  1. Khi sử dụng Postman, hãy tạo cho mỗi trường hợp một test api riêng biệt, không được chồng chéo các bài kiểm tra, như vậy sẽ khó kiểm soát và tạo các trường hợp kiểm thử tự động.
  2. Để xem xét phản ứng của từng trường hợp mà không bị mỏi mắt, hãy đọc lại Bài 9.

Bốn. Vậy người kiểm thử phải làm gì khi nhận được yêu cầu test api?

  1. Đọc tài liệu API: nó có thể ở dạng tệp excel, tài liệu, swagger, v.v… Để làm được điều này, bạn cần có hiểu biết thật chắc chắn về API là gì, các thành phần của nó, cách thức hoạt động của API. và hiểu biết tốt về công nghệ (kỹ thuật))
  2. Đọc các yêu cầu của dự án, sau đó viết danh sách kiểm tra hoặc trường hợp kiểm thử cho các API này theo I, II, III I 3 đã đề cập ở trên. Bạn cần yêu cầu kinh doanh rất mạnh.

Test api cần thiết trong thời buổi công nghệ hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button