Tin Tức

Cơ sở dữ liệu là gì? Các mô hình cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay là gì?

Cơ sở dữ liệu là một dạng tổ chức dữ liệu trong một cấu trúc được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc, thêm hoặc xóa dữ liệu. Chính xác thì cơ sở dữ liệu là gì?

Việc sử dụng lưu trữ tệp trên máy tính thông thường sẽ không đáp ứng được nhu cầu lưu trữ của tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, các hệ thống cơ sở dữ liệu ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Xem bài viết dưới đây để biết thêm thông tin.

co-so-du-lieu-la-gi-1-a9-levatacity-com-vn

Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là gì?Cơ sở dữ liệu là một hệ thống chứa một lượng lớn thông tin và dữ liệu, được xây dựng theo một cấu trúc nhất định để đáp ứng nhu cầu phát triển và sử dụng của nhiều người hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc.

Khi áp dụng hình thức lưu trữ này sẽ giúp khắc phục những điểm yếu của việc lưu trữ tệp thông thường trên máy tính. Thông tin được lưu trữ sẽ đảm bảo tính thống nhất và hạn chế trùng lặp thông tin.

Nâng cao khả năng chia sẻ dữ liệu ở nhiều nơi. Chỉ với một mật khẩu, bạn có thể dễ dàng truy cập cơ sở dữ liệu từ mọi nơi trên thế giới.

Mô hình cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu phân cấp

Đây là mô hình cơ sở dữ liệu ra đời lần đầu tiên vào những năm 1960. Cấu trúc của nó bao gồm nhiều nút, và mỗi nút đại diện cho một thực thể. Hai nút được liên kết với nhau bằng một mối quan hệ.

Ưu điểm của mô hình này là dễ xây dựng và vận hành, phù hợp với các tổ chức phân cấp như tổ chức nhân sự trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, các hồ sơ thừa, thiếu nhất quán lặp đi lặp lại vẫn thường xuyên xảy ra.

mô hình dữ liệu mạng

Được phát hành ngay sau mô hình phân lớp. Mô hình dữ liệu mạng, còn được gọi là mô hình mạng, tổ chức dữ liệu có cấu trúc thành các đồ thị có hướng. Ở đây, đỉnh là thực thể, cung là mối quan hệ giữa hai đỉnh và một kiểu bản ghi có thể liên kết với nhiều kiểu bản ghi khác.

Theo cấu trúc của mô hình dữ liệu mạng được xác định trước, một thực thể con có thể có nhiều thực thể mẹ và có thể có nhiều đường dẫn để truy cập dữ liệu.

Sử dụng mô hình này, người dùng sẽ có thể diễn đạt các ngữ nghĩa khác nhau dưới dạng bản ghi hoặc nối và duyệt qua biểu đồ điều hướng cho các truy vấn nhanh. Tuy nhiên, trong mô hình dữ liệu mạng vẫn còn những hạn chế như số lượng lớn các con trỏ, hạn chế về biểu diễn ngữ nghĩa và kết nối giữa các bản ghi.

mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dựa trên lý thuyết tập hợp và đại số quan hệ. Nhờ ứng dụng này, mô hình dữ liệu quan hệ có độ chặt chẽ cao và có thể mô tả dữ liệu một cách rõ ràng. Được đánh giá là dòng máy có nhiều ưu điểm và là dòng máy được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Các mô hình quan hệ được tổ chức dưới dạng các bảng thao tác dữ liệu dựa trên lý thuyết tập hợp toán học. Xây dựng các mô hình bằng cách sử dụng các phép toán như liên hợp, giao, tích, phép chia, phép trừ, phép chiếu, phép chọn, phép nối, và hơn thế nữa.

Ưu điểm của mô hình này là khả năng tối ưu hóa các quy trình khác nhau dựa trên lý thuyết tập hợp và đại số quan hệ. Về nhược điểm, cấu trúc này vẫn không linh hoạt và hạn chế về mặt biểu diễn ngữ nghĩa phức tạp của các quan hệ thực tế.

mô hình dữ liệu hướng đối tượng

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng ra đời muộn hơn các mô hình trên. Nó ra đời vào đầu những năm 90, nơi các thuộc tính dữ liệu và phương thức hoạt động trên các thuộc tính đó được gói gọn trong một cấu trúc nào đó.

Mô hình này cho phép xác định các kiểu đối tượng phức tạp. Có nhiều thuộc tính khác nhau như tính đóng gói, tính kế thừa và tính đa hình.

Nhược điểm là cấu trúc lưu trữ còn phức tạp và có thể yêu cầu sử dụng nhiều con trỏ. Khả năng tối ưu hóa chưa tốt và trong một số trường hợp còn hạn chế.

co-so-du-lieu-la-gi-1-a10-levatacity-com-vn

Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu là gì? và một mô hình cơ sở dữ liệu chung. Hy vọng rằng những khái niệm này có thể hữu ích trong khuôn khổ bài viết này.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button